1 Privacybeleid

Laatste update: 11-09-2020

1.1 Bescherming van persoonsgegevens

De bedrijven Pranarôm, HerbalGem, BioFloral hechten aan respect voor het privéleven. 

Het beleid inzake de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door het bedrijf Pranarōm is momenteel gebaseerd op Verordening (EU) 2016/679  ("AVG"), die Richtlijn 95/46/EG opheft. 

Dit algemeen beleid heeft betrekking op de websites van de Inula-groep. Hoewel het mogelijk is om op de meeste websites te surfen zonder persoonlijke informatie te verstrekken, is dit soort informatie soms nodig om de gewenste online diensten te verkrijgen, inclusief de online aankoop van onze producten. Websites die dit soort informatie nodig hebben, verwerken ze in overeenstemming met dit beleid.

De websites van de Inula-groep bevatten links naar websites van derden. Aangezien we er geen controle over hebben, raden we u aan hun privacybeleid te raadplegen. 

1.2 Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De gegevensbeheerder met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens is: 

 • PRANAROM INTERNATIONAL SA
  Avenue des Artisans, 37
  7822 Gellingen
  België
  Bedrijfsnummer 0430 155 012

Indien u nog vragen heeft over het beheer van uw persoonsgegevens, kunt u via e-mail contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG), de bevoorrechte vertegenwoordiger van de bevoegde nationale autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens: privacy@pranarom.com 

In het kader van het gebruik van hun diensten en in het bijzonder de diensten die toegankelijk zijn op de websites vermeld in hoofdstuk 4., kan Pranarōm, als gegevensverwerkingsbeheerder, uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. 

1.3 Met wie delen we uw persoonsgegevens?

De gegevens die op de websites van Pranarōm worden verzameld, kunnen worden gecommuniceerd aan geautoriseerd personeel van Pranarōm, aan partners (Herbalgem, Biofloral) of aan ondersteunende dienstverleners, als onderdeel van de prestatie van alle of een deel van de hierboven genoemde diensten.Pranarōm vraagt zijn dienstverleners om strikte vertrouwelijkheids- en beschermingsmaatregelen voor deze gegevens in te stellen.

1.4 Hoe gaan we om met uw verzamelde persoonsgegevens?

1.4.1 Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

Als onderdeel van onze relatie is het waarschijnlijk dat u uw persoonsgegevens op verschillende manieren aan ons meedeelt, in het bijzonder op onze websites en onze online winkelsites, door de verschillende formulieren in te vullen wanneer u zich abonneert op de e-nieuwsbrief, bij het aanmaken van een klantaccount, wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u op enig andere wijze uw persoonsgegevens aan ons doorgeeft.

1.4.2 Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Uw gegevens worden voornamelijk gebruikt voor de online aankoop van ons productassortiment maar zijn ook bedoeld om uw gebruikservaring van onze online winkelsites en website te verbeteren, voor geanonimiseerde statistiekonderzoeken, after sales service, verwerking van uw verzoeken en/of klachten, online training maar ook om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en fraude te bestrijden. 

Uw gegevens worden met uw toestemming ook verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Informatie over onze acties en nieuwe producten
 • Gebruik van onze sociale medianetwerken
 • Wedstrijden
 • Meer specifiek worden uw gegevens dus gebruikt:
 • Om u te laten profiteren van alle diensten op Pranarōm-sites, zoals het aanmaken van een gebruikersaccount, registratie voor onze e-nieuwsbrief, orderbeheer, assistentie en klachten, beheer van loyaliteitsprogramma's, enz.,
 • Om u in staat te stellen door onze websites te browsen,
 • Om onze informatie, meldingen, aanbiedingen en andere vormen van dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op uw interesses,
 • Om verrijkt te worden door bepaalde informatie te delen met geprivilegieerde commerciële partners om onze kennis van uw interessegebieden te verbeteren en ons in staat te stellen u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen (onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming indien nodig en met respect voor uw recht van bezwaar, in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake commerciële prospectie),
 • Om de preventie en beveiliging van uw persoonsgegevens op onze sites te vergemakkelijken, in het bijzonder onze online verkoopsite. 

1.5 Hoe beschermen wij uw informatie ?

Om u een adequaat niveau van beveiliging te garanderen met betrekking tot de diensten die wij u bieden, implementeren wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de aard, omvang en context van de persoonsgegevens die u ons meedeelt en de risico's die de verwerking ervan met zich meebrengt, om de veiligheid van uw persoonsgegevens te vrijwaren en in het bijzonder om vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, inbreuk op of ongeoorloofde toegang tot deze gegevens, hetzij per ongeluk of onrechtmatig, te voorkomen.

Wij bieden u een veilig online betalingssysteem dat gebruik maakt van de nieuwste technologieën. 

Pranarōm werkt samen met leveranciers die zijn geselecteerd vanwege hun expertise op het gebied van IT-beheer en IT-beveiliging van opgeslagen gegevens.

De verzamelde gegevens zijn ook onderhevig aan verhoogde beveiliging middels hoge codering. 

De verzamelde persoonsgegevens en alle informatie met betrekking tot de bovengenoemde raadpleging zijn onderworpen aan wettelijke garanties die door onze leveranciers worden verstrekt met betrekking tot de naleving van de AVG.

De informatie wordt opgeslagen in databases die voldoende zijn beschermd om de risico's voor uw privacy en uw rechten en vrijheden het hoofd te bieden. Persoonsgegevens worden alleen langer bewaard dan nodig is om de specifieke doeleinden te realiseren waarvoor de informatie is verzameld. 

In het geval dat de gegevens buiten de EU-zone worden gehost, en rekening houdend met het belangrijke arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 juli 2020 waarbij de regeling voor gegevensoverdracht tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten bekend als "Privacy shield" ongeldig zijn verklaard, implementeren we aanvullende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de aard, omvang en context van de persoonsgegevens die u ons communiceert en de risico's die gepaard gaan met hun verwerking in dit gebied dat niet onder de AVG valt, om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te behouden en, in het bijzonder, om vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, inbreuk op of ongeoorloofde toegang tot deze gegevens te voorkomen, per ongeluk of onrechtmatig door deze providers buiten EU-zones worden opgeslagen.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kunt u te allen tijde uw recht op toegang, rectificatie en verwijdering van u aangaande gegevens uitoefenen, evenals uw recht op beperking van en verzet tegen de verwerking en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Deze rechten worden uitgeoefend per post naar het volgende adres:

 • PRANAROM INTERNATIONAL SA
  Avenue des Artisans, 37
  7822 Gellingen - België 
  E-mail : privacy@pranarom.com

In deze context vragen we u om uw verzoek te vergezellen van hetgeen nodig is voor uw identificatie (naam, voornaam, e-mail) en alle andere informatie die nodig is om uw identiteit te bevestigen.

Voor bepaalde specifieke diensten kunnen deze rechten rechtstreeks online worden uitgeoefend (beheer van uw gebruikersaccount, beheer van uw bestellingen, retouren of klachten, inschrijving op onze nieuwsbrieven, enz.)

U heeft ook het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde autoriteit voor privacycontrole:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit
  E-mail : contact@apd-gba.be

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om geen promotie- of marketingberichten meer van ons te ontvangen, we u informatie blijven sturen met betrekking tot een account dat u mogelijk bij ons heeft of een zakelijke relatie die u met ons heeft, zoals bijvoorbeeld een verzoek gedaan met betrekking tot onze producten en diensten (zoals transactionele berichten met betrekking tot trainingen waaraan u heeft deelgenomen). 

1.6 Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere dienstverleners, zowel binnen als buiten de Inula Group, waar dit gegevensbeschermingsbeleid alleen van toepassing is op de hieronder vermelde websites van Inula Group:

biofloral.beherbalgem.netinula-group.infopranarom.co.kr
biofloral.bioherbalgem.nlinulagroup.netpranarom.co.uk
biofloral.deherbalgem.orginula-group.netpranarom.com
biofloral.esherbalgem.shopinulagroup.orgpranarôm.com
biofloral.euherbalgem.ukinula-group.orgpranarom.de
biofloral.frherbalgem.usinulashop.bepranarom.dk
biofloral.itinula.beinulashop.chpranarom.es
biofloral.ukinula.cominulashop.co.ukpranarôm.eu
herbagem.co.ukinula.frinulashop.compranarom.fr
herbagem.cominula.groupinulashop.depranarom.gr
herbagem.ukinula.itinulashop.espranarom.hk
herbalgem.beinula.ukinulashop.eupranarom.in
herbalgem.chinulagroup.beinulashop.frpranarom.it
herbalgem.co.ukinula-group.beinulashop.itpranarom.lu
herbalgem.cominulagroup.bizinulashop.netpranarom.net
herbalgem.deinula-group.bizinulashop.orgpranarom.pt
herbalgem.esinulagroup.cominulashop.ptpranarom.ru
herbalgem.euinula-group.cominulashop.ukpranarom.se
herbalgem.fiinulagroup.euinulashop.uspranarom.shop
herbalgem.frinula-group.eupranarom.asiapranarom.tv
herbalgem.infoinulagroup.frpranarom.atpranarom.tw
herbalgem.itinula-group.frpranarom.bepranarom-international.eu
herbalgem.jpinulagroup.infopranarôm.bepranarom.hu

Wanneer u een van onze bovenstaande websites verlaat, zoek en lees dan de privacyverklaringen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken, of het beleid van sites of services van derden waarnaar via onze websites links of toegang wordt geboden. We raden u aan om meer te weten te komen over het privacy- en beveiligingsbeleid van derden voordat u hen informatie verstrekt.

Indien u onze inhoud op Facebook aanbeveelt, deelt of leuk vindt, wordt deze informatie ook doorgestuurd naar Facebook Inc. indien u wilt voorkomen dat Facebook deze gegevens aan uw account koppelt, zorg er dan voor dat u uitlogt bij uw Facebook-account voordat u onze website bezoekt en de opgeslagen cookies wist. Op uw Facebook-profiel kunt u aanvullende beperkingen instellen met betrekking tot het delen van gegevens voor reclamedoeleinden. Indien u de instellingen in Facebook wilt wijzigen, kunt u de volgende hyperlink gebruiken:

https://ww.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

1.7 Toepassing van de wetgeving, gerechtelijke procedures en naleving

We kunnen persoonlijke gegevens of andere informatie vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke actie noodzakelijk is om naleving van de toepasselijke wetgeving te garanderen, in reactie op een gerechtelijk bevel van een rechtbank of bevel van de autoriteiten, of om anderszins samen te werken met de politie of andere autoriteiten.

1.8 Cookiebeleid

"Cookies" zijn kleine bestanden die de beheerder van een server op uw computer installeert en waarmee gegevens met betrekking tot de internetgebruiker kunnen worden opgeslagen wanneer deze verbinding maakt met de site. We gebruiken het "cookies" -systeem alleen om informatie op te slaan die bedoeld is om uw navigatie te vergemakkelijken. Het gaat in geen geval om het onthouden van uw persoonlijke gegevens. U kunt ook de installatie van deze "cookies" weigeren of ze zelfs op elk moment verwijderen. In dat geval zorgen we ervoor dat uw browsen op geen enkele manier wordt verhinderd. De levensduur van de gebruikte cookies is 30 dagen (sitetaal) of 12 maanden (sitebezoeken).

Afhankelijk van hoe u uw terminal configureert, laten cookies toe dat meer of minder gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Correcte weergave van onze sites,
 • Optimalisatie van onze informatie op onze websites met betrekking tot de bezochte pagina's dankzij de statistieken van de verzamelde verbindingen,
 • Onthouden van uw keuzes en voorkeuren,
 • Beoordeling van de relevantie van onze commerciële activiteiten,
 • Kennis van de inhoud van de pagina's die u raadpleegt, het soort geraadpleegde producten. 

Afhankelijk van de configuratiekeuzes met betrekking tot het gebruik van cookies, kunnen bepaalde tracers worden uitgegeven of gelezen door derden (reclameproviders, communicatiebureaus, enz.) wanneer u onze sites bezoekt. 

Voor het gebruik van cookies is uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming vereist. U kunt dit later altijd nog wijzigen en deze cookies weigeren en/of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen.

Indien cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze websites beperkt zijn.

Om meer te weten te komen over hoe we cookies gebruiken, kunt u onze sectie over "Cookiebeleid" hieronder openen. 

1.9 Wijziging van dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving of om het aan te passen aan onze praktijken.

We verzoeken u daarom om deze regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Nieuwe versies worden geüpload naar onze website en de daar getoonde datum bijgewerkt. In het geval van substantiële wijzigingen, zullen we indien nodig ook uw toestemming vragen voor dergelijke wijzigingen.

2 Cookiebeleid 

Laatste update: 11-09-2020

De bedrijven Pranarôm, HerbalGem, BioFloral hechten aan respect voor het privéleven. 

Op de websites van Inula Group streven we ernaar om de privacy en veiligheid te respecteren van alle gegevens die we verzamelen van bezoekers die onze websites gebruiken, terwijl we optreden als een Persoonsgegevensbeheerder volgens de regels en voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites gebruiken cookies om uw navigatie te vergemakkelijken en om u te onderscheiden van andere gebruikers van de site. Het helpt ons om u een goede ervaring te bezorgen, om onze service te verbeteren. 

Dit cookiebeleid beschrijft de soorten cookies die we op onze websites gebruiken en onze gebruiksdoeleinden. 

Indien u vragen heeft over dit cookiebeleid, neem dan contact met ons op via privacy@pranarom.com. Zie voor een beschrijving en een completere lijst van cookies die we momenteel op onze websites gebruiken, onze lijst met cookies in sectie 5 van dit beleid. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over onze privacypraktijken: www.pranarom.com/politique-protection-vie-privee. 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid of de privacy van uw gegevens, neem dan contact met ons op via privacy@pranarom.com.

Lees dit cookiebeleid en het privacybeleid zorgvuldig door voor meer informatie, aangezien ze beide belangrijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens. 

2.1 Definitie van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of telefoon opslaat wanneer u de website bezoekt. Hierdoor kan de Website uw handelingen en voorkeuren (zoals login, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde tijd onthouden, zodat u deze voorkeuren niet steeds opnieuw hoeft in te stellen wanneer u terugkeert naar de website of wanneer u van de ene pagina naar de andere navigeert. 

De inhoud van een cookie bevat meestal de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke gecodeerde code. Cookies zorgen over het algemeen voor een gemakkelijkere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website (een cookie kan bijvoorbeeld de door de gebruiker gekozen taal opslaan). Ze onthouden inderdaad uw voorkeuren en stellen u in staat uw toegang tot de site later te versnellen, en ze vergemakkelijken uw bezoeken. 

Cookies werken niet onafhankelijk van de website en hebben op geen enkele manier toegang tot gegevens op uw apparaten. We koppelen geen informatie die u persoonlijk kan identificeren met uw cookies. Cookies  maken het in geen geval mogelijk uw adres, geboortedatum, telefoonnummer of enige andere informatie te kennen die u zou kunnen identificeren.

2.2 De verschillende soorten cookies die op onze sites worden gebruikt

De Inula-groep gebruikt 3 soorten cookies:

2.2.1 Functionele cookies

Ze stellen u in staat om de belangrijkste functionaliteiten van onze websites te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het online kopen van onze producten, toegang tot uw persoonlijke ruimte, het helpen beveiligen van websites. 

De informatie die via deze cookies wordt verzameld, wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Door het gebruik van deze cookies uit te schakelen, kunt u niet langer profiteren van deze functies:

 • Het zal niet langer mogelijk zijn om door bepaalde delen van onze websites te bladeren;
 • Het zal niet langer mogelijk zijn om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik of de weergave van bepaalde functies vast te houden; de prestatie van onze sites zal daardoor afnemen.

2.2.2 Prestatiecookies 

Met prestatiecookies kunnen we onze website optimaliseren en eventuele technische problemen detecteren.

Ze stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het aantal bezoeken per pagina, het aantal weergegeven foutmeldingen, de tijd die op een pagina is doorgebracht, of het aantal klikken op een gedeelte van de site, de bekeken producten.

De opgeslagen informatie kan niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

2.2.3 Analysecookies

Met analysecookies kunnen we de effectiviteit van onze advertentiecampagnes beoordelen. We delen deze informatie met onze partners (Google, Facebook, LinkedIn).

Ze stellen ons ook in staat om:

 • statistieken en de inhoud van de pagina's die u raadpleegt te verkrijgen,
 • de product zoekopdrachten te kennen die u uitvoert,
 • fouten op te sporen en te analyseren om de ervaring van onze sites te verbeteren

Zo kunnen we u gepersonaliseerde advertenties aanbieden, rekening houdend met uw voorkeuren. We kunnen u ook gepersonaliseerde e-mails sturen die overeenkomen met uw product zoekopdrachten.

2.3 Wanneer hebben we uw toestemming nodig? 

Voor de meeste cookies is uw toestemming vereist. Sommige cookies zijn echter vrijgesteld van het krijgen van deze toestemming.

Dit zijn cookies en tracers die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van een dienst waar de gebruiker uitdrukkelijk om heeft verzocht.

Voor de volgende tracers is dus bijvoorbeeld geen toestemming vereist:

 • "Winkelwagen" -cookies voor de site van een handelaar;
 • "Sessie-identificatie" -cookies, voor de duur van een sessie, of aanhoudende cookies beperkt tot enkele uren in bepaalde gevallen;
 • Authenticatie cookies;
 • Sessiecookies gemaakt door een multimediaspeler;
 • Sessiecookies voor load balancing;
 • Bepaalde analyseoplossingen voor kijkersmetingen (analytics);
 • Permanente cookies voor het aanpassen van de gebruikersinterface (taalkeuze of presentatie). 

Desalniettemin informeert de Inula-groep u over het gebruik van cookies op de websites. U kunt uw toestemming geven door op de betreffende knop op de weergegeven waarschuwingsbanner te klikken. Indien u geen toestemming wilt geven of uw toestemming voor cookies op enig moment wilt intrekken, moet u cookies verwijderen of deactiveren via uw browserinstellingen. Zie hieronder voor meer informatie over hoe u dit kunt doen. 

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van deze cookies de functionaliteit van de website beïnvloedt en mogelijk verhindert dat u toegang krijgt tot bepaalde functies van de website die cookies gebruiken om de gebruikerservaring te vergemakkelijken.

2.4 Hoe onze cookies beheren? 

Met de meeste webbrowsers kunt u de meeste cookies beheren via browserinstellingen. Indien u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te beheren (inclusief strikt noodzakelijke cookies), heeft u mogelijk geen toegang tot de gehele of een deel van de site wanneer u het gebruik van deze cookies blokkeert. Tenzij u uw browserinstellingen heeft gewijzigd om cookies te weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen zodra u onze websites bezoekt.

De Inula Groep raadt u ten zeerste aan om cookies niet te blokkeren, maar al dan niet in te stemmen met het plaatsen ervan op uw apparaat via de mechanismen die door ons worden aangeboden. 

Uw cookie-instellingen wijzigen.De browserinstellingen voor het wijzigen van uw cookie instellingen zijn meestal te vinden in het menu "Opties" of "Voorkeuren" van uw internetbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Gebruik anders de "Help" -optie in uw internetbrowser voor meer details.

Meer informatie.Ga voor meer informatie naar www.aboutcookies.org, waar

 u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, 

2.5 Lijst met cookies die door de Inula Group worden gebruikt

Onze websites gebruiken verschillende soorten cookies, namelijk:

Soort cookie

Naam

Doel

Duur

Pranarom.com   

 Sessie

 PRANAROMSESSID

  Behoudt de gebruikersselecties

Verloopt aan het einde van de sessie

Aanpassing van de gebruikersinterface

 euzpublisher_pranarom_com

Houdt de taal van de interface

Verloopt na 30 dagen

 Statistieken

 _ga,
 _gat,
 _gid

 Google analytics

 _ga: 2 jaar
 _gat: einde van de zitting
 _gid: 24h

Beveilig het contactformulier

 safecontact_token

Beveiligde token voor de contactformulier sessie

Verloopt aan het einde van de sessie

 Toestemming

 cookieconsent_status

 Yes

12 maanden

Inula-group.com   

 Sessie

 INULASESSID

  Behoudt de gebruikersselecties

Verloopt na 1 dag

Aanpassing van de gebruikersinterface

 euzpublisher_inula-group_com

Houdt de taal van de interface

Verloopt na 30 dagen

 Statistieken

 _ga, 

 _gat, 

 _gid

 Google analytics

 _ga: 2 jaar
 _gat: einde van de zitting
 _gid: 24h

Beveilig het contactformulier

 safecontact_token

Beveiligde token voor de contactformulier sessie

Verloopt aan het einde van de sessie

 Toestemming

 cookieconsent_status

 Yes

12 maanden

Herbalgem.com   

 Sessie

 HERBALGEMSESSID

  Behoudt de gebruikersselecties

Verloopt aan het einde van de sessie

Aanpassing van de gebruikersinterface

 euzpublisher_herbalgem_com

Houdt de taal van de interface

Verloopt na 30 dagen

 Statistieken

 _ga, 

 _gat, 

 _gid

 Google analytics

 _ga: 2 jaar
 _gat: einde van de zitting
 _gid: 24h

Beveilig het contactformulier

 safecontact_token

Beveiligde token voor de contactformulier sessie

Verloopt aan het einde van de sessie

 Toestemming

 cookieconsent_dismissed

 Yes

12 maanden

Biofloral.fr

 Sessie

 BIOFLORALSESSID

  Behoudt de gebruikersselecties

Verloopt aan het einde van de sessie

Aanpassing van de gebruikersinterface

 euzpublisher_herbalgem_com

Houdt de taal van de interface

Verloopt na 30 dagen

 Statistieken

 _ga, 

 _gat, 

 _gid

 Google analytics

 _ga: 2 jaar
 _gat: einde van de zitting
 _gid: 24h

Beveilig het contactformulier

 safecontact_token

Beveiligde token voor de contactformulier sessie

Verloopt aan het einde van de sessie

 Toestemming

 cookieconsent_dismissed

 Yes

12 maanden

InulaShop.com  

 Sessie

 INULASHOPSESSID

  Behoudt de gebruikersselecties

Verloopt aan het einde van de sessie

Aanpassing van de gebruikersinterface

 euzpublisher_herbalgem_com

Houdt de taal van de interface

Verloopt na 30 dagen

 Statistieken

 _ga, 

 _gat, 

 _gid

 Google analytics

 _ga: 2 jaar
 _gat: einde van de zitting
 _gid: 24h

Beveilig het contactformulier

 safecontact_token

Beveiligde token voor de contactformulier sessie

Verloopt aan het einde van de sessie

 Toestemming

 cookieconsent_dismissed

 Yes

12 maanden