Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

INLEIDING

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van producten op de HerbalGem-website (toegankelijk via de volgende URL https://www.herbalgem.fr/ of via een URL-extensie) (hierna “Site” genoemd) beheerd door SARL Pranarōm Frankrijk (hierna “HerbalGem” genoemd) waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 253 Boulevards de Leeds – Immeuble le Leeds – 59777 Lille – Frankrijk.

VOORLOPIG ARTIKEL – DEFINITIES

Termen met een hoofdletter in de tekst hebben de volgende definitie:

" Koper " : duidt elke natuurlijke persoon aan die de status van consument heeft (elke natuurlijke, niet-professionele persoon die de op de Site aangeboden Producten waarschijnlijk zal kopen voor doeleinden die niet binnen het bereik van zijn professionele activiteit vallen), en die een Bestelling heeft uitgevoerd op de Site, die door HerbalGem is geaccepteerd;

“ CGV ” : duidt deze Algemene Verkoopvoorwaarden aan;

" Bestellingen " : duidt de overeenkomst op afstand aan die als gesloten wordt beschouwd vanaf het moment dat de Koper zijn bestelling bevestigt door op het icoon “Bestellen” te klikken;

" Order bevestiging " : verwijst naar de bevestiging van de Bestelling die per e-mail aan de Koper wordt meegedeeld op het adres dat de Koper heeft opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling;

"Onderdelen " : duidt de partijen bij de verkoopovereenkomst aan;

" Producten " : duidt het product of de producten aan die zijn ontwikkeld, vervaardigd en/of op de markt gebracht door HerbalGem en te koop worden aangeboden op de Site, evenals elke dienst (cadeaubon);

" Klantenservice " : duidt de dienst aan (ook wel consumentenservice, after-sales service, after-sales service, enz. genoemd) die telefonisch bereikbaar is op +33 3 20 07 75 15, van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur, met de met uitzondering van feestdagen, evenals naar het volgende e-mailadres: order@pranarom.com en via het online formulier; waardoor Kopers een contactpersoon hebben en al hun vragen kunnen stellen.

" BTW " : duidt belasting over de toegevoegde waarde aan;

“ incl. BTW ": duidt de hypothese aan waarbij de belasting over de toegevoegde waarde in de prijs is inbegrepen;

" Gebied " : duidt het vasteland van Frankrijk aan (inclusief Corsica).

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIEDEN

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is enerzijds om elke Koper te informeren over de voorwaarden en bepalingen waaronder HerbalGem de verkoop en levering van de Producten uitvoert en anderzijds om de rechten en verplichtingen van de partijen als onderdeel van de verkoop van producten van het merk “ HerbalGem ” aan de koper. Deze zijn alleen van toepassing op alle bestellingen die op de site worden geplaatst. Ze annuleren en vervangen alle voorgaande versies. HerbalGem behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Deze Algemene Voorwaarden worden aangevuld door de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site en het Handvest Persoonsgegevens.

Elke bestelling van een Product die op de Site verschijnt, impliceert de volledige aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid.

Bijgevolg moet de Koper bij de bevestiging van zijn Bestelling bevestigen dat hij akkoord gaat met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

Als zodanig zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Bestelling de Algemene Voorwaarden die door de Koper zijn aanvaard op het moment dat hij de Bestelling plaatst.

De Site is gereserveerd voor de aankoop van Producten door Kopers, met uitsluiting van eventuele wederverkoop.

De Koper verklaart voorafgaand aan zijn Bestelling dat hij over volledige rechtsbevoegdheid beschikt, waardoor hij zich kan verbinden aan deze Algemene Voorwaarden. HerbalGem kan in geen geval verplicht worden de rechtsbekwaamheid van Kopers te verifiëren. Als een persoon die niet over rechtsbevoegdheid beschikt Producten op de HerbalGem -site bestelt, zouden diens wettelijke vertegenwoordigers (met name ouders, voogden) de volledige verantwoordelijkheid voor deze bestelling op zich nemen en moeten ze in het bijzonder de prijs respecteren.

ARTIKEL 2 – PRODUCTEN, VOORZORGSMAATREGELEN EN GEBRUIK VAN ESSENTIËLE OLIËN

2.1 Producten

De Producten die door HerbalGem te koop worden aangeboden, zijn de Producten die op de Site verschijnen, op de dag van raadpleging van de Site door de Koper en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van onbeschikbaarheid van een van de Producten wordt de Koper zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

HerbalGem verbindt zich ertoe Producten te verkopen die voldoen aan de toepasselijke regelgeving en normen die van kracht zijn op het moment van de Bestelling.

2.2. Gebruik van producten en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Kopers worden uitgenodigd om vóór elk gebruik de door HerbalGem aangegeven gebruiksaanwijzingen voor al haar Producten te lezen en deze bij elk gebruik na te leven. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik staan ​​vermeld op elke verpakking van elk product. De Koper kan, voorafgaand aan zijn Bestelling, op de Site de essentiële kenmerken van de Producten lezen, evenals de voorzorgsmaatregelen en gebruiksaanbevelingen die bij elk Product horen.

De Koper begrijpt en aanvaardt dat etherische oliën, door hun samenstelling, concentraten zijn van natuurlijke ingrediënten (zoals planten, schors, enz.) met verschillende eigenschappen. Het wordt daarom ten zeerste aanbevolen om het aanbevolen gebruik voor elk ervan zorgvuldig te volgen en het advies van een gezondheidsprofessional te respecteren. De informatie die op de Site wordt verspreid, is afkomstig uit naslagwerken over essentiële oliën en aromatherapie, maar kan op geen enkele manier het advies van een gezondheidswerker vervangen. Het wordt daarom uitdrukkelijk begrepen dat HerbalGem op geen enkele manier zelfmedicatie aanmoedigt.

HerbalGem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook (materieel, immaterieel of lichamelijk), die voortvloeit uit het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen bij gebruik (inclusief gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden) bij het gebruik van een van zijn producten.

In het geval dat de Koper gekwalificeerd advies over de Producten wenst of een antwoord op een vraag over de kwaliteit of waakzaamheid van de Producten, kan hij contact opnemen met de HerbalGem Klantenservice waarvan de contactgegevens vermeld staan ​​in het Voorwoord of via het contactformulier. In dit geval zal HerbalGem haar uiterste best doen om binnen tweeënzeventig (72) werkuren een antwoord te geven op elke vraag met betrekking tot de Producten, op voorwaarde dat deze vraag binnen de bovengenoemde tijden en in verband met de Producten wordt gesteld. De reactietijd is afhankelijk van de contactpersonen waarmee de Klantenservice contact moet opnemen om een ​​reactie te verkrijgen.

ARTIKEL 3 - PRODUCTPRIJZEN

De prijzen aangegeven op de Site zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten. De leverings- en verzendkosten zijn de verantwoordelijkheid van de Koper (behalve de speciale voorwaarden aangegeven op de Site). Ze worden bepaald op basis van het totaalbedrag van de Bestelling en de door de Koper gekozen leveringsmethode overeenkomstig artikel 6.

De prijzen die van toepassing zijn op een Bestelling zijn de prijzen die gelden op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Elke wijziging in het toepasselijke BTW-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijs van de Producten.

HerbalGem behoudt zich het recht voor om de prijzen, leveringskosten en promoties van haar Producten op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat deze wijzigingen geen invloed hebben op de Bestelling die al door de Koper is gevalideerd.

Er wordt gespecificeerd dat alle promoties die worden toegekend in de vorm van kortingsbonnen of speciale aanbiedingen slechts geldig zijn (i) voor een enkele Bestelling per huishouden volgens de voorwaarden van de aanbieding, (ii) gedurende een bepaalde geldigheidsduur en (iii) ) niet cumuleerbaar met andere promoties. Er wordt gespecificeerd dat deze promotionele aanbiedingen kunnen verschijnen in de nieuwsbrief, op de startpagina of andere speciale pagina's van de site en op sociale netwerken. Bepaalde promotieaanbiedingen (kortings- of welkomstcode) zijn alleen geldig voor de eerste Bestelling, de Koper zal er dus niet van kunnen profiteren als hij al op de Site heeft besteld.

ARTIKEL 4 – BESTELLING

Om een ​​Bestelling te plaatsen, moet de Koper de volgende stappen volgen:

  • Raadpleging van de pagina waarop het Product wordt gepresenteerd: de Koper kiest het aantal en de opties die hem worden aangeboden en moet op “Toevoegen aan winkelwagen” klikken om het Product aan zijn winkelwagen toe te voegen;
  • Pagina “Winkelmandje”: de Koper heeft dan de mogelijkheid om een ​​Product te verwijderen of de hoeveelheden te wijzigen;
  • Overzichtspagina, keuze van betalings- en leveringswijze: op deze pagina kan de Koper de verschillende elementen waaruit de bestelling bestaat (Product, hoeveelheid, totaalprijs) controleren om eventuele fouten bij de gegevensinvoer te identificeren en te corrigeren;
  • In het geval dat de informatie hieraan voldoet, moet de Koper vervolgens zijn factuur- en leveringsgegevens opgeven, de leverings- en betalingsmethode kiezen en zijn betalingsinformatie verstrekken, met dien verstande dat de Koper de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de door hem verstrekte informatie garandeert. op de site;
  • Om een ​​Bestelling te plaatsen, moet de Koper klikken op “Bestelling met betalingsverplichting” nadat hij het vakje “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard” aanvinkt, toegankelijk via een hyperlink.

De verkoop komt pas definitief tot stand na de bevestiging van de bestelling en de validatie van de betaling door de betrokken bankorganisatie. De e-mail met de orderbevestiging betekent dat HerbalGem de bestelling van de koper accepteert en vormt daarmee het contract tussen de partijen.

HerbalGem behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een koper met wie er eerder een betalingsgeschil bestaat, of om enige andere legitieme reden, te annuleren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met het niet-conforme of abnormale karakter van de bestelling. In dit geval zal HerbalGem de Koper hiervan op de hoogte stellen.

Om HerbalGem te beschermen tegen frauduleuze praktijken, en in het geval dat HerbalGem of de online betalingsprovider het frauduleuze karakter van een Bestelling vermoedt, behouden zij zich het recht voor om de Koper (voorafgaand aan de verwerking van de Bestelling) aanvullende documenten te vragen (in het bijzonder een bewijs van adres en/of afschrijving op naam van de Koper, fotokopie van de identiteitskaart van de Koper, fotokopie van de bankkaart van de Koper) om het niet-frauduleuze karakter ervan te verifiëren. HerbalGem behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Bestelling te weigeren bij gebrek aan een adequaat antwoord of indien HerbalGem van mening is dat de informatie waarover zij beschikt onvoldoende is.

ARTIKEL 5 - BETALING

5.1. Algemeen

De Koper verbindt zich ertoe bij het plaatsen van de Bestelling het totaalbedrag van alle Producten te betalen. De gestorte bedragen kunnen op geen enkel moment als deposito's of deposito's worden beschouwd.

Alle bestellingen zijn betaalbaar in EURO.

De Koper betaalt zijn Bestelling met een creditcard via de betalingsdienstaanbieder Stripe. De op de Site geaccepteerde bankkaarten zijn de volgende: Carte Bleue, Visa en Master Card.

Eventuele bankkosten blijven de verantwoordelijkheid van de Koper (ook in geval van terugbetaling).

De Koper garandeert HerbalGem dat hij over alle noodzakelijke autorisaties beschikt om de betaalmethode te gebruiken die hij heeft gekozen bij de registratie van zijn Bestelling. HerbalGem behoudt zich het recht voor om een ​​Bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van enig door de Koper verschuldigd bedrag, in geval van een betalingsincident of in geval van fraude of poging tot fraude. met betrekking tot het gebruik van de site, inclusief in verband met eerdere bestellingen. De levering van een nieuwe Bestelling kan worden opgeschort in geval van laattijdige betaling van een eerdere Bestelling.

Zodra de betaling is uitgevoerd en de Bestelling is bevestigd, ontvangt de Koper een e-mail ter bevestiging van de bestelling met de factuur die overeenkomt met de Bestelling. Hij kan de factuur ook downloaden naar zijn klantenaccount of opvragen op het adres comptabilite@pranarom.com.

5.2. Transactiebeveiliging

Banktransacties die door de Koper op de Site worden uitgevoerd, worden beveiligd door het betalingssysteem van de betalingsdienstaanbieder Stripe. Bij het betalen van zijn Bestelling heeft de Koper toegang tot het platform en de beveiligde servers van de aanbieder van de betalingsoplossing. De Koper begrijpt en aanvaardt dat de betalingsaanbieder een derde partij is van HerbalGem , dat laatstgenoemde algemene gebruiksvoorwaarden heeft die verschillen van die van HerbalGem . Alle informatie die wordt uitgewisseld om de betaling uit te voeren, wordt gecodeerd met behulp van het SSL-protocol van de aanbieder van de betalingsoplossing, die aan HerbalGem heeft aangegeven dat al deze gegevens niet kunnen worden gedetecteerd, onderschept of zelfs gebruikt door derden. HerbalGem kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig datalek veroorzaakt door de externe dienstverlener.

Om de veiligheid van betaling met een bankkaart op de Site te garanderen, moet de Koper het visuele cryptogram (CVV) dat op de achterkant van de door de Koper gebruikte bankkaart staat, doorgeven aan de aanbieder van betalingsoplossingen van HerbalGem .

ARTIKEL 6 - LEVERINGEN – LEVERINGSKOSTEN – LEVERINGSWIJZEN EN VERLIES VAN PAKKETTEN

6.1. Algemeen

De Producten die de Koper overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden heeft besteld, worden geleverd op het adres dat de Koper bij het plaatsen van de Bestelling heeft opgegeven als afleveradres voor de betreffende Bestelling. Levering is slechts en uitsluitend mogelijk binnen het Grondgebied.

De Koper heeft de keuze tussen de volgende leveringsmethoden:

 

 

Spoedlevering aan huis

Levering op relaispunt

Levertijden aangegeven door de vervoerder

Tussen 24 en 72 werkuren

Tussen 4 en 6 werkdagen.

Prijs

€ 7 incl. BTW

Gratis vanaf 50€ aankopen

€ 4 incl. BTW

Gratis vanaf €35 aan aankopen

Vervoerder

Chronopost

Chronopost

 

Als het ophalen of in ontvangst nemen van het pakket wordt uitgevoerd door een derde partij die niet op het transportdocument staat vermeld, moeten zij een geldige volmacht, het identiteitsbewijs van de Koper en hun eigen identiteitsbewijs overleggen. De levering zal effectief zijn na de handtekening van de Koper, of de bevoegde derde partij, op het transportdocument.

6.2. Leveringsvoorwaarden voor relaispunten

Bij bezorging op een afleverpunt dient de Koper bij aflevering van het pakket een identiteitsbewijs aan de ondernemer te overleggen. De Koper valideert vervolgens de ontvangst ervan door een handtekening (indien van toepassing, elektronisch). Het afleverpunt houdt het pakket 14 (veertien) dagen beschikbaar, daarna wordt het pakket teruggestuurd naar HerbalGem .

Indien levering op het bestemmingsrelaispunt onmogelijk is, kan Chronopost dit laatste afleveren op het dichtstbijzijnde relaispunt, na de Koper hiervan op de hoogte te hebben gesteld. Er is hierdoor geen terugbetaling van de bezorgservice mogelijk.

6.3. Leveringsafwijkingen

De Koper is verplicht om de staat van de verpakking en de conformiteit van het Product te controleren op het moment van ontvangst van de Bestelling. Elke anomalie met betrekking tot de levering (schade, open verpakking, beschadigde verpakking, gebroken, beschadigde producten, enz.) moet op de leveringsbon worden vermeld in de vorm van een "handgeschreven voorbehoud", vergezeld van de handtekening van de Koper. De Koper moet de afwijking onmiddellijk melden aan de HerbalGem Klantenservice, zodat een klacht kan worden ingediend bij de vervoerder die verantwoordelijk is voor de levering.

HerbalGem zal het vervangende Product(en) op kosten van HerbalGem aan de Koper retourneren.

In het geval van een leveringsvertraging van meer dan zeven (7) dagen moet de Koper de HerbalGem Klantenservice hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen via het contactformulier, die de informatie zal doorgeven aan de betrokken vervoerder om een ​​onderzoek te starten. Dit onderzoek kan tot dertig (30) werkdagen na de opening ervan duren. Indien tijdens deze periode het pakket wordt gevonden, wordt het onmiddellijk doorgestuurd naar de woning van de Koper of naar het geselecteerde afleverpunt.

Indien het pakket daarentegen na afloop van de onderzoeksperiode van dertig (30) dagen niet wordt gevonden, beschouwt de vervoerder het pakket als verloren. In dit geval zal HerbalGem contact opnemen met de Koper om een ​​terugbetaling of herverzending van de betreffende Bestelling aan te bieden. Als een of meer verloren Producten niet langer beschikbaar waren, kan HerbalGem de Koper het bedrag dat overeenkomt met het Product terugbetalen en de rest van zijn Bestelling opnieuw verzenden.

ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met artikel L.221-18 van het Consumentenwetboek beschikt de Koper over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de dag waarop hij de Bestelling fysiek in bezit neemt (of een door hem aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder) , af te zien van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen.

Volgens artikel L.221-21 van het Consumentenwetboek informeert de Koper HerbalGem vóór het verstrijken van de herroepingstermijn over zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om dit te doen, kan de Koper:

  • Maak gebruik van het modelformulier voor herroeping;
  • U kunt opnieuw een ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen uitlegt, per post naar het volgende adres: - per e-mail naar het volgende e-mailadres order@pranarom.com – of telefonisch door de klantenservice te bellen op het volgende nummer: +33 3 20 07 75 15, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur, behalve op feestdagen.

HerbalGem zal de Koper onmiddellijk een ontvangstbevestiging van het herroepingsbesluit meedelen.

De Product(en) waarvoor de Koper zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: SA PRANAROM INTERNATIONAL – Consumer Services – 37 Avenue des Artisans – 7822 Ghislenghien – België; de zending dient vergezeld te zijn van de afleveringsbon en de factuur.

De Koper moet zijn Product uiterlijk veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping retourneren.

De bewijslast met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de Koper.

In overeenstemming met artikel L.221-28 van de Consumentenwet kan het herroepingsrecht niet worden verleend in het geval van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd en waarvan de consument na levering de verzegeling heeft verbroken.

De kosten voor het retourneren van de Producten blijven voor rekening van de Koper.

Het retourneren van alle bestelde Producten geeft aanleiding tot een terugbetaling gelijk aan het totaal van de door de Koper betaalde bedragen, d.w.z. de aankoopprijs van het/de Product(en) en eventuele leveringskosten. Indien het bedrag van de oorspronkelijke Bestelling de Koper in staat stelde een voordeel te verkrijgen (gratis leveringskosten, geschenken, enz.), is terugbetaling van de geretourneerde Producten mogelijk onder aftrek van de overeenkomstige voordelen.

De terugbetaling zal plaatsvinden binnen een periode van maximaal veertien (14) dagen na ontvangst door HerbalGem van ontvangst van de geretourneerde Producten.

De terugbetaling zal plaatsvinden via hetzelfde betaalmiddel als dat welke de Koper heeft gebruikt bij het plaatsen van de Bestelling.

ARTIKEL 8 – GARANTIES EN RETOUREN

De Koper beschikt over een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van het Product om de implementatie van de wettelijke conformiteitsgarantie te verkrijgen in geval van de schijn van een gebrek aan conformiteit. Gedurende deze periode is de Koper enkel verplicht het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming vast te stellen, en niet de datum van verschijning ervan.

In het kader van de uitoefening van bovengenoemde wettelijke garanties dient de Koper contact op te nemen met HerbalGem

  • door gebruik te maken van het klachten-/retourformulier;
  • door aan HerbalGem een ​​ondubbelzinnige verklaring te sturen waarin de implementatie van de wettelijke garanties wordt gevraagd, per post naar het volgende adres: of per e-mail naar het volgende e-mailadres order@pranarom.com of telefonisch door contact op te nemen met de Klantenservice op het volgende nummer: +33 3 20 07 75 15, van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur, met uitzondering van feestdagen.

De Product(en) waarvoor de Koper de wettelijke garanties heeft uitgeoefend, moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: SA PRANAROM INTERNATIONAL – Consumentendienst – 37 Avenue des Artisans – 7822 Ghislenghien – België; de zending dient vergezeld te zijn van de afleveringsbon en de factuur.

Voor Producten waarvan de verzegeling is verbroken en/of gebruikt, behoudt HerbalGem zich het recht voor om de retournering of terugbetaling van de Producten niet te accepteren. In het geval dat HerbalGem de Koper reeds heeft terugbetaald, heeft HerbalGem het recht om van de Koper te verlangen dat hij alle betalingen (inclusief de transportkosten van de Koper) terugbetaalt.

Producten die zijn gewijzigd, gerepareerd, geïntegreerd of die onderhevig zijn aan oneigenlijk gebruik door de Koper of een andere persoon die niet door HerbalGem is geautoriseerd, zijn uitgesloten van het voordeel van wettelijke garanties. De garantie dekt geen zichtbare gebreken. De garantie is niet van toepassing op Producten die beschadigd zijn tijdens het transport, waarvoor de procedure moet worden gevolgd zoals bepaald in artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

9.1. Verantwoordelijkheid

De aansprakelijkheid van HerbalGem onder een Bestelling kan niet ontstaan ​​in het geval dat de niet-nakoming van haar verplichtingen te wijten is aan de acties van een derde partij of aan de schuld van de Koper. Over het algemeen kan HerbalGem onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen van de vervoerderdiensten.

HerbalGem wijst alle verantwoordelijkheid af voor indirecte schade, al dan niet voorzienbaar, veroorzaakt tijdens het gebruik van de Site. Evenzo kan de aansprakelijkheid van HerbalGem onder de verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden niet ontstaan ​​in het geval van schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals virussen, indringing, verlies van gegevens, onderbreking van de internetdienst.

Elke claim ingediend door een Koper, inclusief een Koper, tegen HerbalGem moet worden ingediend binnen 6 (zes) maanden na het plaatsvinden van de gebeurtenis die het onderwerp is van de claim.

9.2. Overmacht

HerbalGem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige niet-nakoming die voortvloeit uit het optreden van een geval van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek en in de jurisprudentie. Het begrip overmacht betekent een onvoorzienbare, onweerstaanbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen en die de uitvoering van de verplichting onmogelijk maakt.

HerbalGem kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of gebrek aan levering als gevolg van stakingen, vertragingen bij de post of enige andere gebeurtenis buiten haar controle of enig ander geval van overmacht.

Het optreden van een overmachtsgebeurtenis heeft tot gevolg dat de verplichtingen van de partijen die door deze overmachtssituatie worden getroffen, geheel of gedeeltelijk worden opgeschort.

De partij die door de overmacht wordt getroffen, verbindt zich ertoe de andere partij zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het optreden en het einde ervan.

ARTIKEL 10 - BESCHERMING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

HerbalGem kan verplicht zijn om persoonlijke gegevens met betrekking tot haar Kopers en gebruikers van de Site op te slaan en te verwerken om taken uit te voeren die verband houden met haar activiteiten. Deze laatste begrijpen en aanvaarden dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de verschillende verzoeken te kunnen verwerken. Sommige van deze gegevens kunnen worden overgedragen aan bedrijven die betrokken zijn bij de levering van de Producten.

De voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens van Kopers worden gespecificeerd in het Handvest voor Persoonlijke Gegevens dat beschikbaar is op de Site.

In overeenstemming met de artikelen L.223-1 en volgende van de Consumentenwet informeert HerbalGem de Koper dat hij of zij de mogelijkheid heeft om zich gratis te registreren op een lijst van verzet tegen telefonische prospectie door BLOCTEL ( www.bloctel.gouv.fr ) om niet langer telefonisch gecontacteerd te kunnen worden door een professional, behalve in het geval dat dit verzoek plaatsvindt in het kader van de uitvoering van een lopend contract en verband houdt met het onderwerp van dit contract.

ARTIKEL 11 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Site is het volledige en exclusieve eigendom van HerbalGem . De site en de gehele inhoud ervan, inclusief teksten, stilstaande of bewegende beelden, programmadatabase, enz., zijn auteursrechtelijk beschermd. HerbalGem is de eigenaar en/of heeft toestemming om alle rechten te gebruiken met betrekking tot de logo's, merken, onderscheidende tekens, teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen en video's, evenals de databases en software die worden gebruikt in het kader van de werking van de Site .

HerbalGem blijft de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, verpakkingen en verpakkingen. De rechten op vertegenwoordiging, reproductie, marketing en distributie van de producten behoren toe aan HerbalGem .

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van merken, illustraties, afbeeldingen en logo’s, of enige andere inhoud van de Site, om welke reden dan ook en op welk medium dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van HerbalGem of de houder van de rechten van het betrokken intellectuele eigendom is ten strengste verboden. Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, ontwerpen en modellen, patenten die op de Site verschijnen en/of worden gebruikt.

ARTIKEL 12 – ONAFHANKELIJKHEID VAN CLAUSULES

Indien één van de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden op welke wijze en om welke reden dan ook nietig zou worden verklaard, verbinden de Partijen zich ertoe in overleg te treden om de vastgestelde nietigheidsoorzaak op te heffen. De nietigheid van een clausule van de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules van de Algemene Verkoopvoorwaarden tot gevolg.

ARTIKEL 13 – TOLERANTIE – AFSTAND

Het feit dat een van de Partijen geen voordeel haalt uit het feit dat de andere Partij een van de verplichtingen uit de Algemene Verkoopvoorwaarden niet is nagekomen, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand om later gebruik te maken van de verplichting in kwestie.

Bovendien zal geen enkele afstand om te profiteren van een van de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden of rechten die voortvloeien uit de Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht zijn als deze niet het voorwerp uitmaakt van een schriftelijk document dat is ondertekend door de Partij die er afstand van doet.

Bovendien zal de afstand van enig recht voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden of een bepaling van de Algemene Voorwaarden in specifieke omstandigheden geen afstand inhouden van het later uitoefenen van dat recht of die bepaling.

ARTIKEL 14 - WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

HerbalGem behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen initiatief, te wijzigen en bij te werken. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing op Bestellingen die vóór de wijziging zijn geplaatst, en de gewijzigde Algemene Voorwaarden blijven van toepassing op elke Bestelling die plaatsvindt vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

Om op de hoogte te zijn van deze mogelijke wijzigingen, verbindt de Koper zich ertoe de toepasselijke Algemene Voorwaarden te lezen wanneer hij een Bestelling op de Site plaatst. Elke Bestelling geeft aanleiding tot aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, met dien verstande dat de Bestelling onderworpen zal zijn aan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de Bestelling.

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSGEBIEDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden en het contract waarop ze van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Franse recht.

In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract, zal de Koper bij voorrang contact opnemen met HerbalGem om een ​​minnelijke oplossing te zoeken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.612-1 en volgende van het Consumentenwetboek en behoudens een voorafgaande klacht van de Koper aan HerbalGem die niet succesvol blijft, heeft de Koper de mogelijkheid om kosteloos een beroep te doen op een bemiddelingsprocedure van verbruik binnen één jaar na de eerste klacht, door [contactgegevens van de bevoegde consumentenbemiddelaar] in te vullen.

De Koper heeft ook de mogelijkheid om contact op te nemen met het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting dat beschikbaar is via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR . Dit platform heeft tot doel consumenten minnelijke procedures voor geschillenbeslechting aan te bieden, aangeboden door entiteiten die gekwalificeerd zijn om geschillen tussen consumenten en bedrijven of vrije beroepen in de Europese Unie te behandelen.

Bij ontstentenis van een minnelijk akkoord tussen de Partijen zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Franse rechtbanken, tenzij de wet anders bepaalt.

Laatst bijgewerkt op 07/10/2023

Bijlage - Modelformulier voor herroeping

( Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen .)

Ter attentie van SARL Pranarôm Frankrijk, 253 Boulevards de Leeds – Immeuble le Leeds – 59777 Lille – Frankrijk – [e-mailadres]:

Ik/wij (*) breng/brengen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) terugtrekking uit het contract met betrekking tot de verkoop van het onderstaande onroerend goed:

Besteld op (*)/ontvangen op (*):

Naam consument(en):

Adres van de consument(en):

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum :

(*) Verwijder wat niet nodig is.